اختلال در راه رفتن | بیماری

No Comments

مشکل در راه رفتن

به هنگام حرکت دستا رو در دور و بر بدن حرکت نداده و از آرنج خم می کنه. مریض در شروع حرکت مشکل داره ولی وقتی حرکت کرد می تونه قدمای تند برداره.۶) مریض با مشکل لب پیشونی معمولا دچار تغییر در شخصیت هم می شه. سازگاری اش کم شده و یه گفته رو ممکنه چندین بار تکرار کنه. شروع راه رفتن سخت بوده و به تناوب وای میسته. کنترل ادرار هم ممکنه از دست بره

راه رفتن آسونه و هممون بدون فکر کردن، این کار رو انجام می دیم. وقتی کارکرد راه رفتن از حالت خودکار خارج شه، اشکال در طرز راه رفتن ایجاد می شه که به اصطلاح پزشکی اختلالgait اسمشه. ۱۵ درصد از افراد بالای ۶۰ سال و ۲۵ ـ ۲۰ درصد افراد بالای ۸۰ سال دچار این مشکل با علل نورولوژیک هستن. البته عوامل دیگری هم در ایجاد این مشکل دخیلند مثل مشکلات استخوانی ـ مفصلی و مشکلات بینایی. قسمتای مختلفی از مغز عمل راه رفتن رو کنترل می کنن و یه دکتر متخصص مغز و اعصاب از طرز راه رفتن غیر طبیعی می تونه به محل آسیب و نوع مریضی پی ببره.
این مراکز کنترل کننده شامل: طناب نخاعی، ساقه مغز، مخچه، غدد قانون ای مغز و لب پیشونی مغزه. هر گونه مشکل در این مراکز موجب بروز مشکلاتی می شه که این مشکلات هم به نوبه خود موجب بروز مشکل در gait می شه. این مشکلات در سیستم اعصاب خود رو به ۶ نوع نشون میده.
۱) ضعف انداما
۲) اشکال در قوس حسی
۳) اتاکسی یا نبود تعادل
۴) احساس گیجی در سر
۵) مشکل در سیستم اکسترا پیرامیدال
۶) مشکل در لب پیشونی.
۱) ضعف اندام به وجود اومده به وسیله مریضی اعصاب محیطی و یا طناب نخاعی همراه با تحلیل عضلانی و کاهش رفلکس تاندون هاست. نوع راه رفتن به صورت قدمای بلندیه که با ضربه محکم به زمین می خوره اما ضعف به وجود اومده به وسیله مریضی اعصاب مرکزی همراه با سفتی عضلانی، سختی در خم کردن زانو و ران و افزایش رفلکس تاندون هاست و طرز راه رفتن به صورت کشیدن پا روی زمین همراه با سکندری خوردنه.
۲) در مشکل مربوط به قوس حسی مریض قادر به تشخیص موقعیت شست پا با چشم بسته نیس و در حالت وایس تاده اگه چشمون خود رو ببنده، تلو تلو می خوره. طرز راه رفتن به صورت گذاشتن انگشتان پا به روی زمین و بعد محکم کوبوندن پاشنه پاست.
۳) در اتاکسی یا نبود تعادل مربوط به مخچه نبود هماهنگی بین حرکات دست و پاا دیده می شه. طرز راه رفتن به صورت برداشتن قدمای باز واسه حفظ تعادله. اما مریض ممکنه تلوتلو بخوره.
۴) احساس گیجی در سر به سیستم وستیبولار در بدن مربوط می شه. گوش داخلی و مجاری نیم دایره ای در این دخیلند و به خاطر همین عفونتای گوش داخلی هم ممکنه باعث سرگیجه شه. مریض حالت تهوع داشته و احساس نبود تعادل می کنه و بعضی وقتا به هنگام راه رفتن به سمت ضایعه منحرف می شه.
۵) بیماریای اکسترا پیرامیدال مربوط به مشکلات ایجاد شده در ساقه مغزه. مهم ترین مریضی این دسته پارکینسون است و کندی حرکات، لرزش دست و سفتی عضلات مشخصه این بیماریه. مریض قدمای کوتاه ورداشته و چون خیلی راحت به عقب سقوط می کنه خود رو به جلو مایل می کنه، به هنگام حرکت دستا رو در دور و بر بدن حرکت نداده و از آرنج خم می کنه. مریض در شروع حرکت مشکل داره ولی وقتی حرکت کرد می تونه قدمای تند برداره.۶) مریض با مشکل لب پیشونی معمولا دچار تغییر در شخصیت هم می شه. سازگاری اش کم شده و یه گفته رو ممکنه چندین بار تکرار کنه. شروع راه رفتن سخت بوده و به تناوب وای میسته. کنترل ادرار هم ممکنه از دست بره.

دکتربهروز نیکنام
متخصص مغز و اعصاب   
 روزنامه جام جم 

راه رفتن آسونه و هممون بدون فکر کردن، این کار رو انجام می دیم. وقتی کارکرد راه رفتن از حالت خودکار خارج شه، اشکال در طرز راه رفتن ایجاد می شه که به اصطلاح پزشکی اختلالgait اسمشه. ۱۵ درصد از افراد بالای ۶۰ سال و ۲۵ ـ ۲۰ درصد افراد بالای ۸۰ سال دچار این مشکل با علل نورولوژیک هستن. البته عوامل دیگری هم در ایجاد این مشکل دخیلند مثل مشکلات استخوانی ـ مفصلی و مشکلات بینایی. قسمتای مختلفی از مغز عمل راه رفتن رو کنترل می کنن و یه دکتر متخصص مغز و اعصاب از طرز راه رفتن غیر طبیعی می تونه به محل آسیب و نوع مریضی پی ببره.
این مراکز کنترل کننده شامل: طناب نخاعی، ساقه مغز، مخچه، غدد قانون ای مغز و لب پیشونی مغزه. هر گونه مشکل در این مراکز موجب بروز مشکلاتی می شه که این مشکلات هم به نوبه خود موجب بروز مشکل در gait می شه. این مشکلات در سیستم اعصاب خود رو به ۶ نوع نشون میده.
۱) ضعف انداما
۲) اشکال در قوس حسی
۳) اتاکسی یا نبود تعادل
۴) احساس گیجی در سر
۵) مشکل در سیستم اکسترا پیرامیدال
۶) مشکل در لب پیشونی.
۱) ضعف اندام به وجود اومده به وسیله مریضی اعصاب محیطی و یا طناب نخاعی همراه با تحلیل عضلانی و کاهش رفلکس تاندون هاست. نوع راه رفتن به صورت قدمای بلندیه که با ضربه محکم به زمین می خوره اما ضعف به وجود اومده به وسیله مریضی اعصاب مرکزی همراه با سفتی عضلانی، سختی در خم کردن زانو و ران و افزایش رفلکس تاندون هاست و طرز راه رفتن به صورت کشیدن پا روی زمین همراه با سکندری خوردنه.
۲) در مشکل مربوط به قوس حسی مریض قادر به تشخیص موقعیت شست پا با چشم بسته نیس و در حالت وایس تاده اگه چشمون خود رو ببنده، تلو تلو می خوره. طرز راه رفتن به صورت گذاشتن انگشتان پا به روی زمین و بعد محکم کوبوندن پاشنه پاست.
۳) در اتاکسی یا نبود تعادل مربوط به مخچه نبود هماهنگی بین حرکات دست و پاا دیده می شه. طرز راه رفتن به صورت برداشتن قدمای باز واسه حفظ تعادله. اما مریض ممکنه تلوتلو بخوره.
۴) احساس گیجی در سر به سیستم وستیبولار در بدن مربوط می شه. گوش داخلی و مجاری نیم دایره ای در این دخیلند و به خاطر همین عفونتای گوش داخلی هم ممکنه باعث سرگیجه شه. مریض حالت تهوع داشته و احساس نبود تعادل می کنه و بعضی وقتا به هنگام راه رفتن به سمت ضایعه منحرف می شه.
۵) بیماریای اکسترا پیرامیدال مربوط به مشکلات ایجاد شده در ساقه مغزه. مهم ترین مریضی این دسته پارکینسونه و کندی حرکات، لرزش دست و سفتی عضلات مشخصه این بیماریه. مریض قدمای کوتاه ورداشته و چون خیلی راحت به عقب سقوط می کنه خود رو به جلو مایل می کنه، به هنگام حرکت دستا رو در دور و بر بدن حرکت نداده و از آرنج خم می کنه. مریض در شروع حرکت مشکل داره ولی وقتی حرکت کرد می تونه قدمای تند برداره.۶) مریض با مشکل لب پیشونی معمولا دچار تغییر در شخصیت هم می شه. سازگاری اش کم شده و یه گفته رو ممکنه چندین بار تکرار کنه. شروع راه رفتن سخت بوده و به تناوب وای میسته. کنترل ادرار هم ممکنه از دست بره.

دکتربهروز نیکنام
متخصص مغز و اعصاب   
 روزنامه جام جم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *