پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری-بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران  قسمتی از متن پایان نامه : پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بهبود شاخصهای شرکت سهامی آلومینیوم

عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  قسمتی از متن پایان نامه :   3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه حسابداری:اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در بهبود شاخصهای شرکت آلومینیوم

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  قسمتی از متن پایان نامه :     معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی  بمنظور برطرف کردن ایرادات و اشکالات Read more…

By 92, ago