اختلال نوشتاری | مهم ترین و شایع ترین اختلال دوران کودکی | بیماری

No Comments

:  مشکل نوشتاری کودکان

مشکل نوشتاری در بچه هامون چیجوری ایجاد میشه این آسیب چیجوری قابل تشخیص و شناساییه کودکانی که به این مشکل روانشناختی دچارند چیجوری قابل درمان هستن می تونین با ترسیم آدمک به وسیله ایشون پی به این مریضی روحی ببرین در ادامه روانشناسان کودک پژوهشی در این مورد انجام دادن که با هم تقدیم حضوتون می کنیم.

: مشکل نوشتاری ، مهم ترین و شایع ترین مشکل دوران کودکی

هدف تحقیق حاضر، مقایسه عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان با و بدون مشکل نوشتاریه.

چکیده:

زمینه و هدف: مشکل نوشتاری یکی از مهم ترین و شایع ترین اختلالای دوران کودکیه. در سالای گذشته روشای مختلفی واسه تشخیص این مشکل به وجود اومده ان که تشخیص از روی عناصر جور واجور نقاشی یکی از این روش ها هستش. هدف تحقیق حاضر، مقایسه عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان با و بدون مشکل نوشتاریه.

روش: طرح تحقیق حاضر علّی- مقایسه ایه. ۵۰ دانش آموز دختر با مشکل نوشتاری و ۵۰ نفر بدون مشکل نوشتاری به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدن. ملاک ورود دانش آموزان به مطالعه براساس آزمونای هوش ریون، آزمون تشخیصی املا فلاح چای، و آزمون آدمک انجام شد.

یافته ها: یافته های حاصل از مجذور خی دو و تی جداگونه نشون داد که بین عناصر نقاشی کودکان با و بدون مشکل نوشتاری فرق با معنی هست (p>۰/۰۵). آدمک کودکان با مشکل نسبت به گروه دیگه، ساده تر، کوچیک تر و با جزئیات کمتر ترسیم شده بود و هم اینکه نبود رعایت تناسب، تقارن، حذف اجزای بدن آدمک و کیفیت کلیِ ضعیف، بسیار مشخص بود.

نتیجه گیری: وجود فرق میان سطوح عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان با و بدون مشکل، معنیش اینه که عناصری در ترسیم آدمک وجود دارن که میشه به واسطه اونا به تشخیص کودکان با این مشکل نزدیک شد.

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *