عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌مقصود دستیابی به اهدافی زیرا حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.

2-5-2-1- انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)

۱ – کنترل پایه (اولیه)

حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: نظاره عینی دارائی‌های ثابت، مطالعه اجمالی گردش حساب به‌مقصود تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.

 

۲ – کنترلهای انظباطی(ثانویه)

کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد. کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد. کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

الف) کنترلهای سرپرستی: به‌مقصود حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.

ب) کنترلهای حفاظتی: به‌مقصود بهره گیری صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می گردد تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری گردد.

ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از آغاز تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به گونه کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.

2-6- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی

از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر می باشد، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی زیرا اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده می باشد، بستگی دارد.

عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایت‌بخش در هر سازمان ضروری می باشد عبارتند از:

2-6-1- محیط کنترلی

محیط کنترلی از مجموعه عواملی که برای دستیابی به سیاست‌ها و اجرای روش‌های شرکت طراحی می گردد تشکیل یافته و منعکس‌کننده توجه کلی مدیریت واحد تجاری و مالکان آن درمورد استقرار سیستم کنترل داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری می باشد .عوامل خارجی، مانند قوانین و مقررات لازم‌الاجراء بخشی از محیط کنترلی شرکت می باشد.

عوامل داخلی اکثراً عبارتند از:

* طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن

* روشهای مدیریت نیروی انسانی

* طرح و ساختار سازمانی

* سیستم پیش‌بینی‌های مالی و بودجه

* کمیته حسابرسی

* حسابرسی داخلی

کار حسابرسان داخلی، مطالعه و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و کارآیی هر یک از بخش‌های و دوایر واحد تجاری در بجای آوردن امور و وظایف محوله می‌باشد. حسابرسان داخلی یافته‌های خود را از عدم کارآیی کنترلهای داخلی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به مقصود بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترلهای داخلی به مدیریت ارشد ارائه می‌دهند. حسابرسان داخلی به گونه کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی به دوایر و واحدها را از بابت موثر انجام شدن و یا عدم انجام امور محوله، مطالعه می‌کنند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-2- سیستم حسابداری

سیستم حسابداری شامل روش‌ها و سوابقی می باشد که به‌مقصود شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی، ثبت و گزارش معاملات یک واحد اقتصادی و پاسخگویی در قبال دارایی‌ها و بدهی‌های آن ایجاد می گردد. یک سیستم حسابداری کارا  به‌گونه‌ای طراحی می گردد که:

* کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.

* معاملات را به مقصود طبقه‌بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.

* ارزش معاملات را به‌گونه‌ای اندازه‌گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی، امکان‌پذیر سازد.

* دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.

* معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری