مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

رفتار هزینه

گاریسون و نورین (2003)، رفتار هزینه را به این شکل تعریف کرده­اند : رفتار هزینه به این معنی می باشد که هزینه­ها چگونه نسبت به تغییراتی که در سطح فعالیت رخ می­دهد، واکنش نشان می­دهند.

مدیرانی که رفتار هزینه­ها را بهتر می­شناسند شرایط بهتری برای پیش­بینی مسیر هزینه­ها در شرایط عملیاتی گوناگون داشته و می­توانند فعالیتهای شرکت و در نتیجه سود را بهتر طرح ریزی کنند.هزینه های تولیدی یه ثابتند و یا متغیر که هزینه­های ثابت، هزینه­هایی هستند که با تغییر سطح فعالیت هیچگونه تغییری نمی­کند و هزینه­های متغیر، هزینه­هایی هستند که تغییرات آنها بسته به تغییر در سطح فعالیت تغییر می­کنند.

 

2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه

در توجه سنتی حسابداری صنعتی، طبقه­بندی هزینه­ها به اجزاء ثابت و متغیر و با در نظر داشتن سه مفهوم هزینه، افق زمانی و دامنه مربوط انجام می­گردد به همین دلیل در این بخش آغاز هریک از این مفاهیم به صورت مختصر تبیین داده می­گردد و سپس مفروضات اصلی الگوی هزینه ارائه می­گردد.

– موضوع هزینه[1]: هر موضوعی که اندازه­گیری مجرای هزینه آن مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی می­گردد. یک قلم هزینه خاص ممکن می باشد نسبت به یک موضوع هزینه، متغیر و نسبت به موضوع دیگر ثابت باشد.

– افق زمانی[2]: تعیین اینکه یک قلم هزینه نسبت به فعالیت خاصی  ثابت یا متغیر می باشد، به افق زمانی تصمیم بستگی دارد. با فرض ثابت ماندن سایرعوامل، هرچه افق زمانی بلندتر باشد به احتمال بیشتری آن هزینه متغیر خواهد بود.

– دامنه مربوط[3]: نکته دیگر بهره گیری از الگوهای رفتار هزینه، اینست که این الگوها فقط در دامنه مربوط معتبر هستند. مقصود از دامنه مربوط دامنه­ای می باشد که  در آن محدوده ارتباط­ای خاص بین هزینه و عامل هزینه مستقر می باشد. خارج از این دامنه، الگوهای رفتار هزینه تغییر می­کند و به شکل غیرخطی درمی­آید(هورن کرن و همکاران ، 2006).

هزینه­های متغیر و ثابت برمبنای مفروضات مهمی بشرح زیر تعریف می­شوند :

  1. با در نظر داشتن یک موضوع هزینه خاص، هزینه­ها به ثابت یا متغیر طبقه­بندی می­شوند.
  2. محدوده زمانی مشخص می باشد.
  3. منحنی کل هزینه­ها بصورت خط مستقیم می باشد.
  4. تنها یک عامل هزینه هست، یعنی اثر سایر عوامل به هزینه ها ثابت نگه داشته می­گردد.
  5. تغییر عامل هزینه فقط در دامنه مربوط رخ می­دهد ( هورن کرن و همکاران ،ترجمه پارسائیان، 2006).

 

2-2-6- انواع دیدگاه­ها درمورد رفتار هزینه

اگرچه در کتب حسابداری دو الگوی اصلی برای رفتار هزینه­ها ارائه شده، اما بسیاری از هزینه­ها رفتاری مشابه با هردو الگو را دارند که به آنها هزینه­های نیمه متغیر گویند. هزینه­های نیمه متغیر ترکیبی از هزینه ثابت و هزینه متغیر هستند ،نمونه ای از این هزینه ها هزینه نگهبانی می باشد. رفتار هزینه­های مذکور بنحوی می باشد که در سطوح گسترده­ای از فعالیت ثابت می­مانند و تنها در واکنش به تغییرات خیلی بزرگ سطح فعالیت، افزایش یا کاهش می­یابند. به علاوه، هزینه­های ثابت ممکن می باشد اختیاری یا غیر اختیاری باشند (گاریسون و نورین،2003).

هزینه­های ثابت غیر اختیاری ماهیتا بلندمدت هستند و نمی­توان آنها را در کوتاه مدت کاهش داد یا حذف نمود. استهلاک دارائیهای ثابت و حقوق مدیریت و کارکنان عملیاتی، نمونه­ای از هزینه­های ثابت غیر­اختیاری می باشد. هزینه­های ثابت اختیاری عموما هزینه کوتاه­مدت هستند و می­توان آنها را بدون این که اهداف بلندمدت موسسه خدشه­دار گردد، در کوتاه مدت کاهش داد. به عنوان نمونه می­توان به هزینه­های بازاریابی، تحقیقات در روابط عمومی، تصریح نمود. با این تفاصیل بعضی از صاحب­نظران حسابداری مدیریت عقیده دارند که هزینه­ها متغیر یا ثابت نیستند و ارتباط میان هزینه­ها وسطوح فعالیت فقط در محدوده مربوط مستقر می باشد (اینگرام وهمکاران،1997) از این رو میچل (1993) دیدگاه ادبیات حسابداری درمورد رفتار هزینه را نزدیک بین دانسته­اند. زیرا رفتار هزینه فقط توسط یک محرک یعنی سطح تولید، تحلیل و اندازه­گیری می­گردد. به نظر آنها، طبقه­بندی هزینه­های غیرمستقیم بعنوان هزینه­های ثابت، منجر به تصمیمات نادرستی می­گردد. زیرا در بسیاری از موسسات با وجود عدم افزایش سطوح فعالیت  این هزینه­ها با نرخ بالایی افزایش می­یابد. اساس این بحث را می­توان در مفروضات هزینه­یابی بر مبنای فعالیت جستجو نمود که هزینه­ها را متاثر از حجم هر یک از فعالیت­ها می­داند نه حجم تولید. اهمیت محرکهای هزینه بدلیل اطلاعاتی می باشد که برای تشریح رفتار هزینه­ها فراهم می­آورند، اما حتما در هزینه­یابی بر مبنای فعالیت هم فرض می­گردد که ارتباط­ای خطی میان محرکها وهزینه­ها هست. نورین (1991)، تخصیص هزینه­ها به روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت را تنها زمانی مربوط می­داند که شرایط زیر مستقر باشد:

  1. همه هزینه را بتوان به مراکز هزینه تخصیص داد و هریک از آنها را به عنوان تابعی از یک فعالیت در نظر گرفت.
  2. مقدارهزینه­ها در هر مرکز هزینه متناسب با فعالیت مربوط تغییر کند.
  3. تمامی هزینه­ها را بتوان به فعالیت­هایی نسبت داد به گونه­ای که اگر تولید یک متوقف گردد و فعالیت مرتبط به آنها محصول حذف گردد.

 

[1]-Cost object

[2] -Time horizon

[3] -Relevant range

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری