مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی

 1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از مهمترین نماگرهای تحلیل تکنیکی می باشد که به شکل بسیار گسترده ای توسط تحلیل گران مورد بهره گیری قرار می گیرد. میانگین متحرک، نماگری می باشد که میانگین ارزش قیمت اوراق بهادار را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. زمانی که میانگین متحرک محسابه می گردد، در حقیقت متوسط ارزش اوراق بهادار در طول یک دوره زمانی از پیش تعیین شده تجزیه و تحلیل ریاضی می گردد. همچنان که قیمت اوراق بهادار تغییر می کند، میانگین قیمت آن نیز بالا و پایین می رود. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که معروفترین آنها پنج نوع می باشد:

  • میانگین متحرک ساده[1]
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • میانگین متحرک موزون[2]
  • میانگین متحرک نمایی[3]
  • میانگین متحرک مثلثی[4]
  • میانگین متحرک متغیر[5]

میانگین متحرک را می توان برای هر سری داده، شامل قیمت شروع، بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت پایانی، حجم و نماگرهای دیگر بهره گیری نمود. گرفتن میانگین متحرک از میانگین متحرک دیگر نیز متداول می باشد. تنها تفاوت چشمگیر بین انواع مختلف میانگین متحرک، وزنی می باشد که به داده ها اختصاص می دهند. میانگین متحرک ساده وزن مساوی به سری داده ها می رسد. میانگین متحرک نمایی و موزون، برای داده های جدید وزن بیشتری می دهند. میانگین متحرک مثلثی وزن بیشتری را برای داده هایی که درمیان دوره زمانی قراردارند، قائل می گردد و میانگین متحرک متغیر، وزن هر داده را براساس نوسان پذیری آن تغییر می دهد.

 1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده یا حسابی با جمع کردن قیمت پایانی سهم برای یک دوره زمانی(مثلا10روزه) و سپس تقسیم این کل بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد. نتیجه، میانگین قیمت سهم در طی دوره زمانی می باشد. میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمام قیمت های روزانه می دهد. برای مثال، به مقصود محاسبه ی میانگین متحرک 10روزه قیمت یک سهم، آغاز قیمت های پایانی سهم برای 10روز اخیر جمع می گردد. سپس این جمع بر عدد 10تقسیم می گردد. این کار میانگین قیمت سهم را در طول 10روز اخیر نشان می دهد. این میانگین بر روی نمودار رسم و برای فردا نیز به همین شکل اقدام می گردد.

[1]Simple Moving Average

[2] Weighted Moving Average

[3]Exponential Moving Average

[4]Triangular Moving average

[5]Variable Moving Average

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری