عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی

حسابرسان می­توانند از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیر مالی، منطقی بودن مبالغ صورتهای مالی را ارزیابی کنند. به شیوه­های مقایسه روابط اطلاعات مالی و غیر مالی، روشهای تحلیلی گفته می­گردد. براساس استانداردهای حسابرسی، بهره گیری از روشهای تحلیلی و برنامه ریزی کلیه حسابرسی­ها هنگام مطالعه نهایی صورتهای مالی قبل از صدور گزارش حسابرسی، اجباری می باشد و بهره گیری از این روش­ها در سایر مراحل حسابرسی هم بمنظور کسب شواهد درمورد ادعاهای مدیریت، اختیاری می باشد. روشهای تحلیلی از مقایسه­های ساده تا مدلهای ریاضی و پیشرفته برآورد اقلام را شامل می­گردد و می­توان از آنها برای کسب شواهد مورد نیاز درمورد تمامی ادعاهای مدیریت بهره گیری نمود. برای مثال می­توان بعد از اعمال آثار هرگونه افزایش یا کاهشی در فروش و سایر عوامل اقتصادی مانده حسابهای دریافتنی سال جاری را با مانده سال قبل حساب مزبور مقایسه نمود یا به مقایسه درصد سود ناخالص سال جاری با درصد سود ناخالص طی دوره گذشته اقدام نمود (رضازاده، 1385).

به طرز مشابهی، حسابرسان به هنگام اجرای روشهای تحلیلی بطور ضمنی فرض می­کنند که هزینه­ها متناسب با نوسانات فروش تغییر می­کند، اما اطلاع از پدیده چسبندگی و روابطی که این پدیده را تشدید می­کند، درک بهتری از نحوه تغییر هزینه­ها برای حسابرسان ایجاد کرده و به حسابرسان در بهبود اجرای مدلهای تحلیلی کمک می­کند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-10- علت های چسبندگی هزینه­ها

براساس تحقیقات انجام شده قبل می­توان علت های چسبندگی هزینه را به دو دسته اصلی انگیزه­های شخصی مدیران و تصمیمات سنجیده مدیران تقسیم نمود که در زیر به تشریح آنها تصریح خواهیم نمود.

 

2-2-10-1- انگیزه­های شخصی مدیران

براساس تئوری نمایندگی، ناسازگاری انگیزه­های مدیران و سهامداران موجب می­گردد مدیران با فرصت­طلبی شرکت را بیش از اندازه بهینه آن توسعه دهند یا منابع بلااستفاده را برای افزایش مطلوبیت شخصی خود حفظ کنند. انگیزه­های مدیران برای انجام چنین اقداماتی می­توان از دست ندادن مقام، قدرت، پاداش و شهرت باشد (استال[1]ز،1990).

 

2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران

یکی دیگر از علت­های چسبندگی هزینه تصمیمات سنجیده مدیران می باشد. برای مثال براساس استدلال اندرسون و همکاران (2003)، چسبندگی هزینه به این علت رخ می­دهد که مدیران منابع مرتبط با فعالیت­های عملیاتی را بطور سنجیده تعدیل می­کنند. زمانی که مدیران، کاهش فروش را موقتی می­پندارند و انتظار بازگشت فروش به حالت قبل را دارند، حذف منابع متناسب با کاهش فروش و تحصیل مجدد همین منابع در آینده، منجر به افزایش هزینه­ها و در نتیجه کاهش سود در بلنذمدت می­گردد. پیش روی با وجود آنکه حفظ موقت منابع اضافی حتی در دوره­های کاهش فروش، منجر به تحمل هزینه­های اضافی و در نتیجه، کاهش بیشتر سود در دوره جاری می­گردد، هزینه­های کمتر و سود بیشتری را در بلندمدت نصیب شرکت خواهد نمود.

علاوه براین تحصیل مجدد منابع و آماده سازی این منابع جهت بهره گیری نیازمند زمان می باشد. پس اگر مدیران، منابع مرتبط با فعالیت­های عملیاتی را متناسب با کاهش فروش کاهش دهند و نتوانند منابع لازم برای گسترش فروش را باسرعت کافی بمنظور بهره گیری از فرصتها به خدمت بگیرند فرصتهای توسعه فروش از دست خواهند رفت. از این رو ، مدیران ناگزیرند برای انتخاب از میان گزینه­های کاهش هزینه­ها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه­های مضاعف برای بهره­برداری کامل از افزایش فروش آتی، تصمیم­گیری کنند و به­جهت بهره­گیری کامل از  بازگشت فروش به سطح قبل، منابع شرکت را حفظ کنند.

از سوی دیگر، حفظ منابع مضاعف، موجب افزایش هزینه­ها و در نتیجه کاهش سود بصورت موقتی می­گردد اما اگر فروش به سطح قبلی بازگردد حفظ منابع موجب کاهش هزینه­ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت می­گردد.

 

2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه

عوامل موثر بر چسبندگی هزینه عبارتند از:

2-2-11-1- پیش­بینی مدیریت

تاخیر در تعدیل هزینه­ها و طول دوره مطالعه پیش­بینی مدیریت بازتابی از دیدگاه مدیریت درمورد وضعیت آتی شرکت می باشد و زیرا مدیران در تصمیم­گیری­های خود، وضعیت آتی شرکت را درنظر می­گیرند، انتظار می­رود پیش­بینی­های مدیریت، یکی از عوامل موثر بر چسبندگی هزینه باشد.

 

2-2-11-2- شرایط اقتصادی

اطلاعاتی که مدیریت از محیط اقتصادی می­گیرد، درتصمیمات مربوط به تعدیل منابع موثر می باشد.

یکی از این عوامل وضعیت اقتصادی محصولات شرکت می باشد. ادامه رکود تقاضا برای دوره­های متوالی اطمینان مدیریت را نسبت به پایداری این رکود، افزایش می­دهد. همچنین رشد اقتصادی کشوری که شرکت در بازار آن مشغول فعالیت، پیش­بینی مدیریت تاثیر گذار می باشد.

[1] -Stulz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری