مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

ماهیت هزینه­ها

هزینه­های اقتصادی شامل هزینه­های صریح و هزینه­های ضمنی می باشد. هزینه­های صریح عبارت می باشد

از مخارج واقعی واحد تولیدی برای خرید یا استخدام عوامل تولید. هزینه­های ضمنی به ارزش عوامل تولید اطلاق می­گردد که متعلق به واحد تجاری بوده و توسط واحد تجاری به کار گرفته شده می باشد، ارزش این هزینه­ها از طریق آن چیز که که از بهترین بهره گیری آنها عاید می­گردد محاسبه و برآورد می­گردد. واحد تجاری بایستی به هر عامل تولید قیمتی برابر آن چیز که که در بهترین بهره گیری­اش می­تواند عاید گردد، بپردازد. این امر به نظریه هزینه فرصت معروف می باشد. هزینه­های اقتصادی یا فرصت را بایستی از هزینه­های حسابداری که فقط به مخرج واقعی واحد تجاری جهت خرید یا استخدام عوامل مربوط می­گردد و به آنها هزینه­های صریح می­گویند، متمایز ساخت.هزینه­های حسابداری یا تاریخی برای گزارشهای مالی در خصوص مقاصد مالیاتی اهمیت دارد.اما، جهت مقاصد تصمیم­گیری مدیریت، هزینه­های اقتصادی یا فرصت مفاهیم هزینه­های مربوطه هستند ( سالواتوره،[1] ترجمه پورمقیم،1386).

 

2-2-3- طبقه بندی کلی هزینه­­ها

حسابداری مالی، اظهار «هزینه» به عنوان یک اندازه گیری، در عبارت پولی، از مقدار منابع مورد بهره گیری جهت بعضی اهداف، تشریح می گردد. در حسابداری مدیریتی، اظهار «هزینه» در راه های بسیار متفاوتی به کار می رود. در واقع انواع متفاوتی از هزینه ها هست ، که برای اهداف مختلفی مورد بهره گیری می باشد.

فعالیتهای مدیریت، متمرکز بر طرح­ریزی و کنترل می باشد. طرح­ریزی شامل تعیین اهداف و نحوه دستیابی به اهداف می باشد و کنترل شامل عاملی برای اطمینان از تحقق این اهداف می باشد. برای انجام این مسئولیت­ها، مدیران به اطلاعاتی درمورد موسسه نیاز دارند. از دیدگاه حسابداری، این اطلاعات اغلب مربوط به هزینه­های موسسه می باشد. در حسابداری مدیریت، واژه هزینه به انواع گوناگونی به کار می­رود و این هزینه­ها با در نظر داشتن نیازهای اطلاعاتی مدیریت به روشهای مختلفی طبقه بندی می­شوند. مدیران برای تهیه گزارش­های مالی برون سازمانی، طرح­ریزی بودجه و تصمیم­گیری به اطلاعاتی درمورد هزینه­ها نیاز دارند و هر بهره گیری متفاوت از این اطلاعات، طبقه­بندی و تعریف متفاوت هزینه­ها را می­طلبد. برای مثال، تهیه گزارش­های مالی برای افراد برون­سازمانی، نیازمند بهره گیری از بهای­تمام­شده تاریخی می باشد در حالیکه لازمه تصمیم­گیری، پیش بینی هزینه­های آتی می باشد. هزینه­ها در همه انواع موسسات اعم از تجاری، تولیدی، خرده فروشی و خدماتی وجود دارند.اما بطور کلی ، انواع هزینه­هایی که انجام می­گردد و شیوه طبقه­بندی آنها به نوع موسسه بستگی دارد البته بایستی توجه  داشت فعالیت­های موسسات تولیدی،گسترده­تر از انواع دیگر موسسات می باشد.این فعالیتها شامل خریدمواد خام، تولید کالا، بازاریابی، توزیع و صدور صورتحساب می باشد (گاریسون و همکاران،2003).

بطورکلی هزینه­ها در موسسات تولیدی به دو دسته هزینه­های تولیدی و هزینه­های غیر تولیدی دسته­بندی می­شوند که در ادامه هریک را تشریح می­کنیم:

 

2-2-2-1- هزینه­های تولیدی

هزینه­های تولید عبارت­اند از:

-مواد مستقیم : به هر نوع موادی که یک جزء قابل شناسائی محصول تکمیل شده را تشکیل می دهد، را مواد مستقیم می گویند که ممکن می باشد به شکل مواد خام مانند، نیشکر در تولید قند یا قسمت­های ساخته شده و خریداری شده مانند موتور در مونتاژ اتومبیل باشد. که برای تولید بسیاری از محصولات مواد مستقیم قسمت عمده هزینه های تولید را تشکیل می دهد.

-دستمزد مستقیم: دستمزدی می باشد که بابت کاری پرداخت می گردد که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می گردد.

-سربار تولید : شامل کلیه هزینه­های تولیدی می باشد که مربوط به موضوع هزینه می باشد، اما با روشی با صرفه قابل ردیابی به موضوع هزینه نیست. نمونه­های آن عبارتند از هزینه­های برق، ملزومات ،مواد غیر مستقیم ،…. (هورن کرن و همکاران ،2006،ترجمه پارسائیان و بزرگ اصل).

 

2-2-2-2- هزینه غیر تولید

بازاریابی یا فروش: شامل هزینه­های تامین سفارش مشتریان و رساندن کالاها به دست مشتریان.

اداری: شامل تمام هزینه­های اجرایی، سازمانی و دفتری مربوط به اداره امور عمومی شرکتهاست، نمونه­هایی از آن، هزینه پاداش مدیران، حسابداری عمومی، منشی­گری و روابط عمومی می باشد (گاریسون و همکاران[2]،2003).

[1] -Salvator

[2] -Garrison & Noreen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری