عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

3-2-2تحلیل تکنیکال[1]

تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با بهره گیری از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده طریقه قیمت ها می باشد(مورفی،1391،1-4).

مهمترین اصل تحلیل تکنیکال این می باشد که “همه چیز در قیمت لحاظ شده می باشد”. یک تحلیل گر تکنیکی معتقد می باشد قیمت فعلی همه اطلاعات را درمورد یک سهم در بردارد، زیرا تمام اطلاعات تاثیر خود را قبلا بر نمودار قیمت گذاشته اند.

دومین اصل تحلیل تکنیکال این می باشد که ” قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند، و یا به بیانی دیگر قیمت ها دوست دارند که طریقه فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت بدهند.”

سومین اصل تحلیل تکنیکال نیز می گوید:” تاریخ تکرار می گردد، که بر پایه این عقیده به مطالعه تاریخچه قیمت می پردازیم، زیرا کلیدی می باشد برای پیش بینی آینده، در واقع می گوید آینده چیزی نیست غیر از تاریخ گذشته.”

در اقتصاد به الگوهای رفتار همبسته بین افراد، توده واری اطلاق می گردد. البته اگر سرمایه گذاران بی شماری در حال خرید سهام داغ باشند ممکن می باشد تنها به سبب همبستگی اطلاعات رسیده به آنان چنین اتفاقی رخ داده باشد. با تصور کردن توده واری ذهن ما ناخودآگاه به شکل گیری خطاهای سیستماتیک در تصمیم گیری به وسیله همه جامعه یا گروه درگیر توده واری سوق میابد. با این حس، توده واری پدیده ای می باشد که به صورت انتظارات ناقص، تغییرات بی ثبات، حباب، مد و جنون قابل تشخیص خواهد بود. توده واری نیازمند مکانیسم هماهنگی می باشد. این مکانیسم می تواند یا قواعد هماهنگی بر پایه بعضی علائم باشد(مانند حرکات قیمت) یا بر پایه نظاره مستقیم عملکرد دیگر تصمیم گیرندگان( مانند نظاره فعالیت سایر سرمایه گذار یا نگاه به عملکرد مدیران سبد سهام). با مطالعه طریقه بازارهای سهام بزرگ دنیا اغلب با دوره های جنون خرید(حباب قیمتی) یا جنون فروش(فروپاشی) مواجه می شویم. بسیاری از مطالعات انجام شده در این حوزه این رفتار را غیر عقلایی و ناشی از حرکات هیجانی و احساسی طمع در ایجاد حباب و هراس در ایجاد فروپاشی می دانند. این امر با هجوم سرمایه گذاران برای ورود یا خروج از بازار یک سهم یا کل بازار نشان داده می گردد. . بعضی طرفداران تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری، بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران را حد غایی احساسات بازار قلمداد می کنند(صالح‌آبادی وهمکاران،1392 ،88-69)

محققین در اظهار علت توده واری آن را به دونوع توده واری غیر عقلایی و توده واری عقلایی(براساس منافع) تقسیم نموده اند.توده واری غیر عقلایی تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر می باشد که بازار را از کارائی دور می کند. توده واری عقلایی ناشی از مواردی مانند: دغدغه شهرت[2]سیستم جبران خدمات[3]واستفاده از تکنیک های یکسان می باشد. رفتار توده وار ناشی از دغدغه شهرت و سیستم جبران خدمات بیشتر برای مدیران سرمایه گذار رخ می دهد که به علت مطالعه عملکرد و پاداش دریافتی خود کوشش می کنند که به مانند سایر مدیران سرمایه گذار اقدام کنند تا در صورت اشتباه مورد توبیخ واقع نشوند زیرا اگر مدیران دیگر نیز عملکرد مشابهی با هم داشته باشند که دیگر توبیخی صورت نمی گیرد(سعیدی و فرهانیان،1390، 511-516).

رفتار توده وار در بازار باعث می گردد که نتوان به صورت کارا از تحلیل بنیادی بهره گیری نمود به همین مقصود بایستی از تحلیل هایی بهره گیری گردد که به مطالعه رفتار بازار پرداخته می گردد که این نوع تحلیل همان تحلیل تکنیکال می باشد که به مطالعه رفتار قیمت سهام می پردازد و بر اساس طریقه گذشته سهم آینده آن را پیش بینی می کند.

بنا به پژوهش صورت گرفته توسط صالح آبادی و همکاران شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار دارای رفتار توده وار می باشند(صالح‌آبادی وهمکاران،1392 ،88-69).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درنتیجه نمی توان با مطالعه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری اطمینان حاصل نمود که قیمت گذاری آنها به لحاظ بنیادی به درستی صورت گرفته باشد و با این پژوهش ما به آزمون کسب بازده بیشتر از طریق استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری را مطالعه می کنیم.

[1]Technical Analysis

[2] Concern for Reputation

[3]Compensation Structures

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری