عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

– ریسک کاهش قیمت سهام

علت های زیادی مبنی بر نوسان بیش از حد بازار سهام هست یک ریسک که با دیدگاه مبتنی بر کارایی بازار سازگار می باشد، ریشه در متغیر بودن بتا دارد. پس میتوان ادعا نمود که ریسک شرکت و نوسان آن می­تواند تاثیرات چشمگیری در بازار و قیمت سهام داشته باشد(چن و هنگ، 2001،ص 345-381).

علت های دیگر ریشه در عوامل رفتاری سرمایه گذاران دارند. الگوی شتاب ارائه شده توسط دانیل هرش لیفر و سابرامانیان (1998) بر پایه این فرض قرار دارد که زیرا قیمت سهام دارای افت و خیز شدید می­باشد، بازار شاهد نوسانات شدید خواهد گردید از سویی دیلانگ و شلیفر(1990) استدلال دیگری نمودند، آنها اساس فرض خود را بر این گذاشتند که بازار سرمایه از یک سو خردگراست و از سوی دیگه دارای سرمایه­گذارانی می باشد که به نتیجه­های مثبت دست می­یابند. مقصود از سرمایه­گذارانی که به نتیجه های مثبت دست می­یابند کسانی هستند که هنگام بالا رفتن قیمت سهام شاهد کاهش قیمت خواهند بود. به هر حال این پژوهشگران چنین استدلال میکنند که سرمایه گذاران خردگرا برای اینکه بتوانند از مزایای حاصل از بالا رفتن قیمت بهره­مند شوند، می­کوشند بر واگن همدستان خود سوار شوند، در نتیجه بازار شاهد نوسانات شدید خواهد گردید.

چنین به نظر می­رسد که مسئله مطرح شده به وسیله شیلر مبنی بر نوسان بیش از حد بازار کماکان بدون پاسخ باقی مانده می باشد، نتیجه­های ارائه شده به وسیله سایر محققین بیانگر این می باشد که اگر بتوان سود خالص را از زاویه­ای بسیار شفاف تعریف نمود، چنین نوسانی وجود نخواهد داشت و اینکه حتی اگر نوسان فوق­العاده زیاد وجود داشته باشد، باز هم می­توان با بهره گیری از الگوهای بخردانه مبتنی بر ثابت بودن بتا این پدیده را توجیه نمود. از سوی دیگر امکان دارد نوسان بازار ریشه در عوامل رفتاری سرمایه­گذاران داشته باشد، پدیده­ای که بابازارهای کارا ناسازگار می باشد.

از طرفی، یکی دیگر ازویژگی­های برجسته قیمت­ دارایی­ها، جهش پایدار و متناوب این قیمت­ها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آنهاست که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده می­گردد.حباب­ها اغلب با حضور پیشرفت­های حقیقی در سطح بهره­وری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت به وجودمی­آید، اما تاریخ نشان داده می باشد که در این وضعیت، سرمایه­گذاران در مورد توانایی­های اساسی این اقتصاد مبالغه می­کنند(گرین اسپین،2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس تفسیر اندازه تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی­ها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب می­گردد. مطالعه­های تجربی بسیاری نشان داده­اند که قیمت­های سهام نوعی (فراریت افراطی) از خود نشان می­­دهند، به آن معنا که این قیمت­ها به قدری تغییر می­کنند که تفسیر و تبیین آنها به واسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا اندازه وجوه در گردش امکان پذیر نیست. از اینرو با افزایش اینگونه نوسانات در بازار سهام  این امکان پیش می آید که سرمایه­گذاران با ریسکی مواجه شوند که موجب کاهش قیمت سهام آنها در آینده گردد که به آن ریسک کاهش قیمت گویند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید