عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2پژوهش ون هورن و پارکر[1]

ون هورن و پارکر در مقاله ای تحت عنوان”تئوری گام تصادفی،یک آزمون تجربی” به مطالعه یکی از روشهای خرید و فروش سهام به نام “روش معاملاتی میانگین متحرک قیمت بازار سهام” پرداختند. براساس این روش اگر قیمت پایان روز مربوط به دو روز متوالی به اندازهXدرصد (صفر یا دو درصد) از میانگین متحرک قیمت های گذشته(150،100یا200روز قبل) بیشتر باشد، سفارش خرید انجام می گردد. این پژوهش برروی 30شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک[2]برای سالهای 1960لغایت30ژوئن1966صورت گرفته می باشد. نمونه این پژوهش به گونه تصادفی انتخاب شده می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از این روش معاملاتی، سودی بیشتر از روش خرید و نگهداری عاید نخواهد گردید(Van Horn & Parker,1968,128-132).

 4-8-2پژوهش جیمز[3]

جیمز در مقاله ای تحت عنوان “میانگین متحرک ماهانه- یک ابزار سرمایه گذاری کارآمد” به مطالعه روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام پرداخته می باشد. در این پژوهش، روش میانگین متحرک به روش ذیل تعریف شده می باشد:”آخرین قیمت سهام ماهانه بعد از هفتمین ماه با ارزش میانگین متحرک مقایسه می گردد. اگر آخرین قیمت سهام در هر ماه حداقل به اندازه دو درصد بیشتر از ارزش میانگین متحرک باشد، علامت فروش ایجاد می گردد”. بعد از مطالعه های صورت گرفته توسط جیمز؛ جیمز به این نتیجه رسید که روش میانگین متحرک ماهانه در بورس اوراق بهادار نیویورک موثر نیست(James,315-326, 1968).

 5-8-2پژوهش جنسن و بنینگتون[4]

جنسن و بنینگتون در مقاله ای تحت عنوان “گام تصادفی در نظریه های نموداری، شواهد بیشتر”به مطالعه یکی از روش های خرید و فروش سهام بنام روش قدرت نسبی پرداختند. در این پژوهش قدرت نسبی از قرار:”هرماه از طریق محاسبه نسبت جاری به قیمت متوسط در طول دوره شش ماهه قبل، قدرت سهام را بسنجید. سرمایه گذاری را با گذاشتن مقادیر مساوی سرمایه در ده سهم با بالاترین قدرت نسبی آغاز کنید. این سهم را همچنان جزء 140سهم برتر از لحاظ قدرت نسبی هستند، نگاه دارید.اگر سهمی از این جایگاه نزول نمود، آن را بفروشید و پول حاصل را در دهه سهم برتر روز سرمایه گذاری کنید.”

برای ارزیابی اعتبار روش قدرت نسبی، هفت فهرست جداگانه از دویست سهم تهیه شده که هریک از آنها از میان سهام فهرست شده در بازار سهام نیویورک برای فاصله زمانی سالهای 1926لغایت مارس1966 و در دوره های زمانی 5ساله انتخاب شده بودند. از هریک از این فهرست های واجد شرایط، پرتفویی طبق قدرت نسبی انتخاب و اداره گردید، بازده متوسط این پرتفوی ها در پایان 5سال با بازده حاصل از روش خرید و نگهداری هریک از سهام فهرست شده در بازار سهام نیویورک مقایسه گردید. آنگاه که از هزینه معاملات چشم پوشی می گردید، بازده حاصل از روش قدرت نسبی به گونه متوسط0.8درصد بالاتر از بازده حاصل از روش خرید و نگهداری بود، اما وقتی هزینه معاملات در روش قدرت نسبی به حساب می آمد، این مزیت معکوس می گردید.

[1]Van Horn & Parker

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]New York Security Exchange(NYSE)

 

[3]James

[4]Jensen&Benington

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری