مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 5-1جامعه آماری و حجم آن

جامعه آماری پژوهش حاضر راشرکت های حاضر در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1390لغایت انتهای سال 1392حضور دارند تشکیل می دهد.

صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که در مجموع جامعه آماری 27شرکت می باشند.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در صنایع دیگر بورس نیز به این مجموعه اضافه می گردد و در مجموع 36شرکت جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهد.

 6-1بر آورد حجم نمونه

با در نظر داشتن اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به بهره گیری از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار پژوهش کل جامعه را مطالعه نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج پژوهش می شوند از جامعه خارج می گردند

قلمرو زمانی پژوهش از فروردین 1390لغایت اسفند 1392می باشد و تمام شرکت ها بایستی در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.

تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی بایستی بیش از 90% از روزهای معاملاتی باشد.

 7-1روش گرد آوری اطلاعات

جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار متاتریدر 4در پایلوت رسا و همچنین نرم افزار رهاورد جدید 3 بهره گیری می گردد

 8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازده اطلاعات جمع آوری شده از شاخص های تحلیل تکنیکی با بهره گیری از نرم افزار پایلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه می گردد. همچنین بازده ناشی از روش خرید و نگهداری از طریق نرم افزار اکسل محسابه می گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشی از روش خرید و نگهداری که خرید در ابتدای دوره انجام می شود و در انتهای دوره فروش صورت میگیرد بازده ناشی از تفاوت قیمتی درطول این مدت وهمچنین مزایای ناشی ازسودنقدی ومزایای ناشی ازافزایش سرمایه ازطریق حق تقدم وسهام جایزه نیزاضافه میگردد.

جهت محاسبه بازدهی استراتژی تکینکال به این شکل اقدام می گردد((Hudson 1996

در این حالات نرخ بازدهی کل و سالانه سهام تمام شرکت های مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژی تکنیکال محاسبه می شوند. به این شکل که اگر علامت خرید برای هر سهم بر اساس قاعده استراتژی ایجاد گردد آن سهم را می خریم و بازدهی آن را محاسبه می کنیم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را می فروشیم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری