عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

9-1مفاهیم و واژگان پژوهش

 1-9-1میانگین متحرک[1]:

میانگین متحرک با همگن کردن قیمت ها آنها را به اندیکاتوری برای دنبال کردن طریقه تبدیل می نماید.

 2-9-1اندیکاتور[2]

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد بهره گیری قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می گردد. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد بهره گیری قرار می گیرد.

 3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت[3]

این اندیکاتور  نوسانگری جنبشی می باشد که سرعت تغییر حرکت های قیمت را اندازه گیری می کند. جهت بهره گیری از این اندیکاتور میانگین سودها و میانگین ضررها و قدرت نسبی  در دوره مورد نظر (معمولا از دوره 14استفاده می گردد) محاسبه می گردد و طبق فرمول زیر RSI محاسبه می گردد:

RSI=100-(100/(1+RS(

میانگین ضرر/میانگین سود=RS

4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی

این نقاط به عنوان طرفداری و مقاومت بازار اقدام می نماید و با وجود طریقه در بازار نقاط طرفداری در جهت حرکت بازار براساس زمان و قیمت تغییر پیدا کرده و می تواند به عنوان نقاطی جهت تعیین حد ضرر اقدام نماید.

[1]Moving Average

[2]Indicator

[3]Relative Strength Index(RSI)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری